SÖZLÜ SUNULAR 1

SÖZLÜ SUNUM OTURUMLARI-1
Aytemiz Gürgey Salonu Uzmanına Danış Salonu Sözlü Sunu A Salonu Sözlü Sunu B Salonu Sözlü Sunu C Salonu
Sözlü Sunu 1 Oturumu Sözlü Sunu 2 Oturumu Sözlü Sunu 3 Oturumu Sözlü Sunu 4 Oturumu Sözlü Sunu 5 Oturumu
Deneysel Hematoloji-1 Erişkin Lösemi/ Lenfoma Oturumu Labaratuvar/ Transfüzyon/Yaşam Kalitesi Hematolojik Malin Hastalıklar/Enfeksiyon Kemik İliği Yetersizlikleri / Kök Hücre Nakli
Oturum Başkanları: Atila Tanyeli (Memorial Hastanesi, İstanbul), Uğur Özbek (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul) Oturum Başkanları: Bülent Ündar (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Ahmet Öztürk (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul) Oturum Başkanları: Sami Kartı (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul), Erdal Kurtoğlu (Antalya EAH, Antalya) Oturum Başkanları: Yıldız Aydın (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), İrfan Yavaşoğlu (Adanan Menderes Üniversitesi, Aydın) Oturum Başkanları: Sabri Kemahlı (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul), Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar:
damlaaaaEda Sun (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
T-AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ’DE TRANSKRİPTOM DİZİLEME ANALİZLERİ
damlaaaa Zihni Onur Çalışkaner (Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli)
TUBB1 P.T274M/R307H GENETİK VARYASYONUNUN MİKROTÜBÜL
ORGANİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
damlaaaa Fulya Küçükcankurt (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUKLUK ÇAĞI T-ALL HASTALARINDA PTEN VE AKT1 VARYASYONLARI
damlaaaa Dilara Fatma Akın (Lösante Çocuk Ve Yetişkin Hastanesi, Ankara)
PEDİATRİK ÖNCÜ B-ALL’DE ADAY PROGNOSTİK BİYOBELİRTEÇ GENLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
damlaaaa Birgül Öneç (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce)
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TEDAVİSİNDE KİLO ALIMI İLE GHRELİN VE
HEPSİDİN DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İLİŞKİSİ
Konuşmacılar:
damlaaaa Nergiz Erkut (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİNDE
HİPERCVAD/PETHEMA-93 KULLANIMI: TEK MERKEZ
damlaaaa İlay Berke Menteşe (Gazi Üniversitesi, Ankara)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ’DE SERUM BAFF, APRIL, TACI VE BCMA DÜZEYLERİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
damlaaaa Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve V.k.v. Amerikan Hastanesi, İstanbul)
NÜKS/REFRAKTER HODGKİN LENFOMA VAKALARINDA BRENTUXİMAB
VEDOTİN’İN UZUN DÖNEM SONUÇLARI: ÇOK MERKEZLİ TÜRKİYE DENEYİMİ
damlaaaa Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve V.k.v. Amerikan Hastanesi, İstanbul)
NÜKS VEYA REFRAKTER HODGKİN LENFOMA HASTALARINDA NİVOLUMAB
KULLANIMI TÜRKİYE VERİLERİ
damlaaaa Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
DAHA ÖNCE YOĞUN TEDAVİ ALMIŞ RELAPS/REFRAKTER MULTİPL MİYELOM
HASTALARINDA DARATUMUMABIN ETKİLİLİK VE GÜVENLİLİĞİ
Konuşmacılar:
damlaaaa Cengiz Beyan (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara)
NÖTROFİL LENFOSİT ORANI ARAŞTIRILAN ÇALIŞMALAR NE KADAR
STANDARDİZE?
damlaaaa İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı, Adana)
HEMATOLOJİ LABORATUVAR ANKETİ SONUÇLARI: 8 YILDA DEĞİŞEN NE
OLDU?
damlaaaa Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin)
AKUT TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ ANALİZİ (TRANSFÜZYON HEMŞİRESİ ≈ HEMOVİJİLANS HEMŞİRESİ MODEL PROJESİ)
damlaaaa Fergün Yılmaz (Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir)
İZMİR İLİ HASTANE KAN MERKEZLERİNİN YAPISAL VE FONKSİYONEL
DURUMU: ÇOK MERKEZLİ ANKET ÇALIŞMASI
damlaaaa Gülşah Barğı (Gazi Üniveristesi, Ankara)
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ALICILARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE
SEVİYESİ, EGZERSİZ KAPASİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ
Konuşmacılar:
damlaaaa Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)
REMİSYON İNDÜKSİYONU TEDAVİSİ ALAN AKUT MYELOİD LÖSEMİ
HASTALARINDA POSAKONAZOL PROFİLAKSİSİNİN DOĞRUDAN MALİYET
ANALİZİ
damlaaaa Zübeyde Nur Özkurt (Gazi Üniversitesi, Ankara)
KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARDA İMATİNİB TEDAVİSİNİN
KESİLMESİ:ÇOK MERKEZLİ, İLERİYE DÖNÜK ÇALIŞMA 2.YIL SONUÇLARI
damlaaaa Nur Soyer (Ege Üniversitesi, İzmir)
KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLİ HASTALARDA RUKSOLİTİNİB ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİ: ÇOK MERKEZLİ VE GERİYE DÖNÜK ÇALIŞMA
damlaaaa Işık Kaygusuz Atagündüz (T.c. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARDA HLA ALLEL SIKLIĞI
damlaaaa Nergiz Erkut (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE 14. GÜN KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ SONUÇLARININ KLİNİK ÜZERİNE ETKİSİ
Konuşmacılar:
damlaaaa Deniz Yılmaz Karapınar (Ege Üniversitesi, İzmir)
AĞIR KONJENİTAL NÖTROPENİ: ULUSAL VERİLERİMİZ
damlaaaa Şule Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
CECR1 HOMOZIGOT YA DA BİLEŞİK HETEROZİGOT MUTASYONU OLAN HASTALARDA DIAMOND-BLACKFAN ANEMISİ BENZERİ KLİNİK TABLO
damlaaaa Ferda Can (Gazi Üniversitesi, Ankara)
MYELODİSPLASTİK SENDROM PROGNOSTİK SKORLAMA SİSTEMLERİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN GERİYE DÖNÜK TEST EDİLMESİ
damlaaaa Erden Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA HAPLOİDENTİK KÖK HÜCRE
NAKİLLERİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE UYGULAMASI
damlaaaa Selda Karaman (Medikalpark İzmir Hastanesi, İzmir)
AKUT MYELOİD LÖSEMİDE OTOLOG HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ