SÖZLÜ SUNULAR 2

SÖZLÜ SUNUM OTURUMLARI-2
Aytemiz Gürgey Salonu Uzmanına Danış Salonu Sözlü Sunu A Salonu Sözlü Sunu B Salonu Sözlü Sunu C Salonu
Sözlü Sunu 6 Oturumu Sözlü Sunu 7 Oturumu Sözlü Sunu 8 Oturumu Sözlü Sunu 9 Oturumu Sözlü Sunu 10 Oturumu
Deneysel Hematoloji-2 Pediatrik Lösemi/Lenfoma Oturumu Kanama Bozuklukları/ Tromboz Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları Kemik İliği Yetersizlikleri / Kök Hücre Nakli-2
Oturum Başkanları: Rauf Haznedar (Gazi Üniversitesi, Ankara), Şule Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Ankara) Oturum Başkanları: Özcan Bör (Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir), Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) Oturum Başkanları: Ümran Çalışkan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya), Emin Kaya (İniönü Üniversitesi, Malatya) Oturum Başkanları: Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Emel Gürkan (Çukurova Üniversitesi, Adana) Oturum Başkanları: Simten Dağdaş (Numune EAH, Ankara, Aynur Uğur Bilgin (Koru Hastanesi, Ankara)
Konuşmacılar:
damlaaaa Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
MULTİPL MİYELOMDA KILLER IMMUNOGLOBULIN-LIKE RESEPTÖRLERİ (KIR) VE LİGANDLARI İLE HLA- GRUP C1 VE C2’NİN SIKLIĞI
damlaaaa Hatice Terzi (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas)
STATİNLERİN U266 MYELOMA HÜCRE HATTI ÜZERİNE OLAN SİTOTOKSİK
ETKİLERİNİN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI
damlaaaa Yücel Erbilgin (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUKLUK ÇAĞI B-ALL HASTALARINDA IKZF1 DELESYONLARININ
ARAŞTIRILMASI
damlaaaa Selma Ünal (Mersin Üniversitesi, Mersin)
SERUM YKL-40 DÜZEYİNİN ORAK HÜCRE HASTALIĞINDA İNFLAMASYONU
DEĞERLENDİRMEDEKİ ROLÜ
damlaaaa Metin Yusuf Gelmez (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA BATF EKSPRESYONUNUN
ARAŞTIRILMASI
Konuşmacılar:
damlaaaa Rejin Kebudi (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUKLUK ÇAĞI HODGKİN LENFOMASINDA 26 YILLIK TEK MERKEZ
SONUÇLARIMIZ
damlaaaa Khusan Khodzhaev (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUKLUK ÇAĞI T-HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA
ARTMIŞ TUBB2A ANLATIMI TEDAVİ YANITINI BELİRLER
damlaaaa Özden Hatırnaz Ng (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUKLUK ÇAĞI B-ALL GELİŞİMİNDE KANONİK OLMAYAN WNT YOLAĞI
PROGNOZ VE SAĞ KALIM İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR
damlaaaa Gülce Sevdar Çeçen (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA
ECOLİ-ASPARAGİNAZ AKTİVİTE ÖLÇÜMÜ
damlaaaa Sinem Fırtına (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUKLUK ÇAĞI B-ALL HASTALARINDA TANI VE NÜKS ANINDAKİ
MOLEKÜLER DEĞİŞİMLERİN DİNAMİĞİ
Konuşmacılar:
damlaaaa Hande Kızılocak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
PLAZMİNOJEN EKSİKLİĞİ: 18 OLGU İLE İNTRAVENÖZ VE GÖZ DAMLASI
OLARAK TAZE DONMUŞ PLAZMA DENEYİMİ
damlaaaa Veysel Suzan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
HEMOFİLİ HASTALARINDA MAJÖR CERRAHİ GİRİŞİMLERİN YÖNETİMİ: TEK
MERKEZ DENEYİMİ
damlaaaa Hande Kızılocak (İstanbul Üniversitesi, istanbul)
İSTANBUL İLİ İŞİTME ENGELLİ OKULLARINDA MHY-9 İLİŞKİLİ
MAKROTROMBOSİTOPENİ
damlaaaa Güven Yılmaz (T.c. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZİS HASTALARINDA SERPİN MUTASYON
SIKLIĞI VE TROMBOZA ETKİSİ
damlaaaa Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMLU HASTALARDA TÜM EKZOM DİZİ
ANALİZİ VE BULGULARIN KLİNİĞE YANSIMASI
Konuşmacılar:
damlaaaa Anıl Tombak (Mersin Üniversitesi, Mersin)
ENDOTELYAL PROTEİN C RESEPTÖR (EPCR) DÜZEYLERİNİN VE EPCR GENİ
A3 HAPLOTİPİNİN ORAK HÜCRELİ ANEMİDEKİ YERİ
damlaaaa Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul)
TÜRKİYE’DE GEBE KADINLARDA ANEMİ PREVALANSI VE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
damlaaaa Betül Pehlivan (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara)
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN MİYOKARD FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN
“SPECKLE EKO” VE “DOKU DOPPLER” İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
damlaaaa Alpay Yeşilaltay (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
AİLESEL ERİTROSİTOZDA GEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE BU
MUTASYONLARIN KARDİOVASKÜLER FAKTÖRLER RİSK İLİŞKİSİ
damlaaaa Yasemin Altuner Torun (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kayseri)
DEMİR EKSİKLİĞİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN ÇOCUKLARDA
TROMBOPOİETİN VE ENDOTELYAL MİKROPARTİKÜL İLİŞKİSİ
Konuşmacılar:
damlaaaa Püsem Patır (Ege Üniversitesi, İzmir)
LENFOMADA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDE KULLANILAN TECAM VE BEAM
HAZIRLIK REJİMLERİNİN GERİYE DÖNÜK KARŞILAŞTIRILMASI
damlaaaa Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, Adana)
YETİŞKİN ORAK HÜCRE HASTALIĞINDA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK
PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİ: CESARET VEREN SONUÇLAR
damlaaaa Meltem Özgüner (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Ankara)
PEDİATRİK ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE FARKLI KÖK HÜCRE
KAYNAKLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
damlaaaa Suar Çakı Kılıç (Göztepe Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİZTOZİSTE MYELOABLATİF HAZIRLAYICI REJİMİN SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ
damlaaaa Neslihan Mandacı Şanlı (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
YÜKSEK FİBRİNOJEN DÜZEYİ İLE ARTMIŞ KRONİK GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI ( KGVHH) RİSKİ ARASINDAKİ KUVVETLİ İLİŞKİ