BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Sistemi Giriş Ve Kayıt
Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

 1. Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz
 2. Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / İmmunofenotipleme
 3. Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
 4. Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
 5. Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
 6. Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
 7. Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
 8. Erişkin Akut Lösemiler
 9. Pediatrik Akut Lösemiler
 10. Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
 11. Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
 12. Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
 13. Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
 14. Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
 15. Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi
 16. Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler
 17. İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 4000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 4000 karakterden fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiri gönderiminde kullanılacak yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışında tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin için kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 • Bildiri özetine basit tablolar ve grafikler eklenebilir.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Kaynaklar, bildiri özetinin sonunda ayrı bir bölümde sunulmalıdır.

Geri Bildirim
Bildirilerin kabul edilip edilmediğine dair bilgi, kayıtlı eposta adresine sistem üzerinden tarafımızca gönderilecektir.

Diğer Bilgiler

 • Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
 • Bildiri başlığı sadece büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır.
 • Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla 3 olmalıdır.
 • Sisteme girişi yapılan bildirilerin tamamının kontrol edildikten sonra “Sonlandırma” işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde sistem üzerinde gönderdiğiniz bildiri tamamlanmamış olarak görünecektir.

Son Bildiri Gönderim Tarihi 25 Ağustos 2017’dir.