BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Sistemi Giriş Ve Kayıt
Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

 1. Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz
 2. Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / İmmunofenotipleme
 3. Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
 4. Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
 5. Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
 6. Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
 7. Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
 8. Erişkin Akut Lösemiler
 9. Pediatrik Akut Lösemiler
 10. Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
 11. Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
 12. Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
 13. Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
 14. Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
 15. Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi
 16. Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler
 17. %0