4 Kasım 2017, Cumartesi

SAAT YÜCEL TANGÜN SALONU AYTEMİZ GÜRGEY SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
07:15-08:15 6. HEMATOLOJİ YETERLİLİK SINAVI PNH’YA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Oturum Başkanı:
Tülin Fıratlı Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaaYüksek Hastalık Aktivitesi ve PNH: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaaKemik İliği Yetersizliğinde PNH Tanısı ve Yönetimi: Gülsüm Özet (Ankara Numune EAH, Ankara)
08:30-09:30 HEMATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR OTURUMU
Oturum Başkanları:
Nejat Akar (TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara), Ferit Avcu (Memorial Hastanesi, Ankara)
damlaaaa Otofaji Nedir? Ne Değildir?: Elif Damla Arısan (İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Yeniden Hücre İçi İletim Yolakları: Yeni Hedef Moleküller?: Emin Kansu (Ankara)
50. YILDA KLİNİK ARAŞTIRMALARDA NEREDEYİZ?
Oturum Başkanları:
Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa
Ülkemizdeki Klinik Araştırmaların Durumu: Hilal İlbars (Sağlık Bakanlığı, Ankara)
damlaaaa
Hematolojide Klinik Araştırmalar: Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00 50. YILDA İMMUNOTERAPİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Tevfik Akoğlu (İstanbul), Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
damlaaaa Monoklonal Antikorlarla İmmunoterapi: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa Avantajlarıyla- Dezavantajlarıyla Hücresel Tedaviler: Günhan Gürman (Ankara Üniversitesi, Ankara)
HEMOSTAZ-LABORATUVAR OTURUMU
Oturum Başkanları:
Ömer Devecioğlu (Memorial Hastanesi, İstanbul), İbrahim C. Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa Asprin Direnci Gerçekten Var mı? Cengiz Beyan (TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara)
damlaaaa Günlük Pratikte Tromboelastografinin Kullanımı: Olga Meltem Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)*Hematolojide Referans Biyolojikler ve Biyobenzerler Tanımlar: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)*Biyobenzer Kılavuzları: Hanefi Özbek (Medipol Hastanesi, İstanbul)
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

(12:45-13:45)

RELAPS/REFRAKTER MULTİPLE MİYELOM’DA YENİ STANDART MONOKLONAL ANTİKORLAR MI?
Oturum Başkanları:
Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın), Rauf Haznedar (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaMultipl Miyelomda Yanıt Kalitesinin Önemi: Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaMultipl Miyelomda Monoklonal Antikorlar ile Tedavi Dönemi: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)

14:00-15:00  
UYDU SEMPOZYUMU

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ VE MANTLE HÜCRELİ LENFOMA YÖNETİMİNDE YENİ STANDART: ORAL, HEDEFE YÖNELİK TEDAVİYLE HASTA YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

*Kronik Lenfositik Lösemiyi Bugün Nasıl Tedavi Ediyorum? : Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon)

*Mantle Hücreli Lenfomayı Bugün Nasıl Tedavi Ediyorum? : Münci Yağcı (Gazi Üniversitesi, Ankara)

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 KANIT-DENEYİM-ÖNERİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Cafer Adıgüzel (Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa Gebelik Sorunlarında Kalıtsal Trombofili Taranmalı mı?: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Eritrosit Transfüzyonunda Hemoglobin Eşik Değeri Ne Olmalı?: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)
damlaaaa Lenfomalarda PET-BT Ne Zaman Çekilmeli?: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
İNFEKSİYON – DESTEK TEDAVİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaKoruyucu Tedavi Olarak Immunglobulin Verilmesi: Kime? Ne zaman? Güvenlik Sorunları?: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
damlaaaaAntiemetik Tedavide Neredeyiz?: Şule Mine Bakanay Öztürk (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaBüyüme Faktörleri: Kime? Ne Zaman? Biyobenzer Sorunu?: Deniz Gören Şahin (İSTANBUL BİLİM ÜTF, İstanbul)
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:00 AKUT LÖSEMİLER OTURUMU
Oturum Başkanları:
Murat Tombuloğlu (Ege Üniversitesi, İzmir), Meltem Aylı (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane EAH, Ankara)
damlaaaa Akut Lösemilerde Yeni Sınıflama: Ayşegül Üner (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa 7+3 Hala Geçerli mi?  İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa Akut Promiyelositer Lösemide Yeni Ne Var?: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUK LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Türkan Patıroğlu (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaKML: -KİT Yapalım:
Gülyüz Öztürk (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
– Hedefe Yönelik Tedavi Verelim: Birol Baytan (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
damlaaaaALL Tedavisinde Yoğunluğu Azaltalım mı?

– Evet Azaltalım Geç Yan Etki Fazla : Meryem Albayrak (Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale)
– Hayır Azaltmayalım Nüks Olur: Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)