2 Kasım 2017, Perşembe

07:00-09:00 50. YIL YÜRÜYÜŞÜ/KOŞUSU
Başlangıç Noktası: Titanic Deluxe Hotel, Hasır Restaurant
Bitiş Noktası: Titanic Deluxe Hotel, Sahil
SAAT YÜCEL TANGÜN SALONU AYTEMİZ GÜRGEY SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
09:30-11:00 50.YILDA HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli), Mehmet Akif Yeşilipek (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaTürkiye’de Transplantta Neredeyiz?:Mustafa Çetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

damlaaaaHematopoietik KHN’de Akreditasyon:Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi, Adana)

damlaaaaTürkiye’de Pediatrik Hematopoietik KHN:Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaGüncel Mevzuatta Neredeyiz?: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)

50. YILDA HEMOGLOBİNOPATİLER OTURUMU
Oturum Başkanları:
Çiğdem Altay (Ankara), Meliha Nalçacı (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaa50. Yılda Hemoglobinopatilerde Neredeyiz?: Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaOrak Hücreli Anemide Yeni Tedavi Ajanları: Selma Ünal (Mersin Üniversitesi, Mersin)

11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30
UYDU SEMPOZYUMUIFI’lerde Gücün Yeni Formu; Posakonazol Tablet

Oturum Başkanı: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

*IFI Yolculuğuna Hematoloji Gözünden Bakış: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

*IFI Yolculuğuna Enfeksiyon Gözünden Bakış: Zekaver Odabaşı (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ (12:45-13:45)

YEMEKLİ UYDU SEMPOZYUMU

Relaps Refrakter Multipl Miyelomda Değişen Tedavi Yaklaşımları

Oturum Başkanı: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

* Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)

14:00-15:00
UYDU SEMPOZYUMU
Özgünlükten Özgürlüğe: Kanama Kontrolünde Etkililik, Güvenlilik, Deneyim ve Kullanım Kolaylığı
Oturum Başkanı: Bülent Antmen (Acıbadem Adana Hastanesi, Adana)

damlaaaaNovoSeven® ile 30 Yıllık Deneyim: Etkililik, Güvenlilik ve Kullanım Kolaylığı: Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaRekombinant Koagülasyon Faktörü Geliştirirken Güvenlilik, Global ve Lokal Regülasyonlar : Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir)

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 Sözlü Sunum Oturumları- 1
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:00 Sözlü Sunum Oturumları- 2
18:00-18:30 KAHVE ARASI
18:30-19:30 E-Sözlü Sunum Oturumları (Fuaye Alanı)
20:00-21:00

Bilimsel Alt Komiteleri ve Çalışma Grupları Toplantıları

Toplantı detayları İçin tıklayınız.