1 Kasım 2017, Çarşamba

 

 

 

SAAT YÜCEL TANGÜN SALONU AYTEMİZ GÜRGEY SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
07:15-08:15

 

KAHVALTILI UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Salih Aksu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaSekonder İmmün Yetmezliklerde İVİG Kullanımı : Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa Pediatrik Hematolojide İVİG Kullanımı: İlgen Şaşmaz (Çukurova ÜTF Balcalı Hastanesi, Adana)

08:30-09:30 LENFOMA OTURUMU
Oturum Başkanları:
Deniz Sargın (İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul), Siret Ratip (İstanbul Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa PD-1 Blokerleri Yanıt Değerlendirmesine Dikkat! : Onur Demirkol (Koç Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Mantle Hücreli Lenfoma Tedavisinde Yenilikler?: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
TRANSFÜZYON OTURUMU
Oturum Başkanları:
Mahmut Bayık (Academic Hospital, İstanbul), Davut Albayrak (VM Medical Park Hastanesi, Samsun)
damlaaaa
Ülkemizde Hemovijilansın Durumu: Türker Çetin (Memorial Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Transfüzyon Tıbbı Eğitimi: Neredeyiz? Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir)
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00 KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
damlaaaaYeni Prognostik Sistemlere İhtiyaç Var mı?: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa KLL’de Minimal Kalıntı Hastalık Araştırılsın mı?
– Evet: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
– Hayır: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
HEMOFİLİ OTURUMU
HEMOFİLİDE GELECEK:
Oturum Başkanları:
Zafer Başlar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Bülent Antmen (Acıbadem Adana Hastanesi, Adana)
damlaaaa
Uzun Etkili Faktörler: Bülent Zülfikar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Genetik Tedavi Ne Kadar Başarılı?: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaa Emisizumab (ACE910):
Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir)
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

Türkiye’de Hücreden Bitmiş Ürüne Biyobenzer Ürün Geliştirmek ve Üretmek

Oturum Başkanı: Seçkin Çağırgan, (Medical Park Hastanesi, İzmir)

*Türkiye’de Hücreden Bitmiş Ürüne Biyobenzer Ürün Geliştirmek ve Üretmek: İrem Yenice, (Arven İlaç, Ar-Ge ve Biyoteknoloji Direktörü)

*İlaç Sektöründe Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçlar: İrfan Yavaşoğlu,(Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

(12:45-13:45)

YEMEKLİ UYDU SEMPOZYUMU

Türkiye’de 10. Yılında Sprycel ve KML

KML’de Tedavi Yönetimi ve Uygun Hasta Seçimi

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

*Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

*İbrahim C. Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU

KMPH İçerisinde Miyelofibrozun Tedavisi ve Yeni Seçenekler

Oturum Başkanı: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) 

*Miyelofibrozda Doğru Tanı ve Etkin Tedavi Seçenekleri; Jakavi ve Sonrası: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)

*Vakalarla Jakavi Etkinliğinin Değerlendirmesi: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi Pendik EAH, İstanbul)

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 BAŞKANIN SEÇTİĞİ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları:
Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaCan Boğa (Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli
Merkezi, Adana)
Başkent Sickle Cell Hastalığı Tıbbi Bakım Geliştirme Programı (Bascare) İle Organ Hasarlarının Azaltılması

damlaaaaSemra Paydaş (Çukurova Üniversitesi, Adana) Hodgkin Lenfomada Ips-7 Skorlama Sistemine Karşı Güncel Ve Pratik
Skorlamaların Geliştirilmesi Ve Kullanılabilirliği

damlaaaaMutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul) Türkök Akraba Dışı Verici Bulma Kinetiklerimizi Ne Yönde Etkiledi?

damlaaaaArzu Yazal Erdem (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara) “Ülkemizdeki Mülteci Talasemili Çocukların Sosyoekonomik ve Tıbbi
Durumlarının Değerlendirilmesi”: Ön Sonuçlar

 

16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30

50.YIL BULUŞMASI ÖZEL OTURUMU

Oturum Başkanları:

Yücel Tangün (İstanbul), Aytemiz Gürgey (Ankara)
damlaaaa Açılış
damlaaaa 1967’den Bugüne Türk Hematoloji Derneği : Ahmet Muzaffer Demir (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)


damlaaaa Türk Hematoloji Derneği’nin Geleceğe Bakışı:
Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri)

18:30-19:30 Açılış Kokteyli- Evrim Kaşıkçı ile Türküler (Aytemiz Gürgey Salonu)
21:00-23:00 Cumhuriyetimizin Bilime Kattıkları ve Kanbilim: Sunay Akın (Yücel Tangün Salonu)